İLK DEFA KÖPEK ALINACAK İSE

İlk defa köpek sahibi olmak isteyen kişiler köpeklerini almadan önce gerekli ön bilgiye sahip olmadıkları takdirde bir takım sorunlarla karşılaşmakta ve köpeklerinden vazgeçmek zorunda kalmaktadırlar.

Köpeğe karşı yapılması gereken davranışların bilinememesi, özellikle kritik period içersinde köpeğin gerektiği gibi sosyalleştirilememesi ve çevreye alıştırılamaması köpek ile yaşamın zorlaşması veya köpek ile yaşayabilmek için gerekli olan şartlara sahip olamama, alınan köpeklerin elden çıkarılmasına sebep olmaktadır. Bir köpeğin hayatı boyunca başına gelebilecek en köyü şey sahibini değiştirmesidir. Köpek alacak kişiler öncelikle köpekle beraber sürecekleri yaşamda nelerle karşılaşacaklarını önceden bilmeli ve kendilerine uygun bir ırkı seçip onunla 15 yıllık bir yaşam planlamalıdırlar.

Köpekler genellikle aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı sahip değiştirmekte veya sokağa, barınağa terkedilmektedir.

Köpek ile ilgili yeterince bilgi sahibi olmamak;
Köpek sahibi, köpeğine sağlıklı bakabilmesi için öncelikle köpeğin bakımı için gerekli olacak sağlık bilgisine sahip olmalıdır. Köpeğe yapılacak yanlış uygulamalar ile köpek hasta edilebilir (yanlış besleme, yanlış barındırma gibi) köpek sahibi devamlı hasta bir köpekle uğraşmaktan bıkabilir. Köpek eğitimi ile ilgili bilgi sahibi olmamak ve köpeği eğitememe yüzünden köpek üstünde kontrolün sağlanamaması, bu yüzden köpeğin etrafa ve yaşadığı aileye zarar vermesi.(Misafirleri ısırması, tuvaletini öğrenmemesi, mobilyaları kemirmesi gibi)

Uygun köpeğin seçilememesi

Köpek alınırken mutlaka amaca uygun bir ırk alınmalıdır. Evde barındırmak için alınacak bir köpek çalışan bir ırktan alınırsa, ev hayatına uyumda zorluk çekebilir, cüssesi ile, fazla egzersize gerek duyması ile uygun olmayabilir. Köpek alacak kişiler alacakları ırk hakkında güvenilir kaynaklardan detaylı bilgi edinmelidirler. Seçim yapılırken köpeğin fiziksel özellikleri ve karakteride göz önünde bulundurulmalı ve uygun bir ırk seçilmelidir. Zayıf yapılı bir bayanın çok iri ve hareketli bir ırka sahip olması ileride onu kontrol altın almakta zorlanmasına, fiziki gücünü köpeğe yetirememesine sebep olabilir. Elli kilo civarında bir bayanın veya bel fıtığı olan yaşlı birinin rottweiler veya dobermanı ne kadar eğitimli olursa olsun zaman zaman sıkı olarak tutması ve köpeğin bazı davranışlarını engellemesi gerekebilir ve bu yapılamadığında istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabilinir. Köpek eğitiminde hiçbir zaman garanti verilemiyeceği bilinmelidir. Köpek sahibinin amacına uymayan bir ırk alındığında ileride çıkacak problemler yüzünden köpek elden çıkarılmaktadır.

Köpeğe zaman ayıramamak
Köpek sahibinin bakımına muhtaçtır. Köpekle beraber yaşanmak isteniyorsa onun eğitim, bakım, egzersiz ve sosyal yaşamı için gerekli olan zamanın mutlaka ayrılması gerekmektedir. Bütün aile bireylerinin çalıştığı, akşam eve geliş saatlerinin belli olmadığı, eve gelindiğinde ise yorgunluktan köpeğe gerekli ilgiyi gösteremeyen bir ailenin veya bireyin köpek sahibi olması olanaksızdır.

Köpek alındıktan sonra beraber yaşadığı insanlarda çıkan sağlık problemleri
Köpek alacak kişi veya köpekle beraber aynı evde kalacak kişilerin köpekle beraber yaşamaya başladıktan sonra karşılaşabilecekleri kendilerinde görülecek ilk sağlık problemi allerjilerdir. Günümüzde pek çok insanın evcil hayvanlara karşı allerjileri olabilmektedir. Köpek alacak kişi kendinde veya diğer aile bireylerinde allerji olasılığını araştırmadığı zaman ileride köpeğinden ayrılmak zorunda kalmaktadır.

Gerçekten köpek ve hayvan sevmemek
Köpek alan bazı kişiler gerçekten köpekleri sevmemekte, sadece geçici bir heves için köpek almakta ve hevesleri geçince köpek artık onlar için bir yük olduğundan kurtulmanın yollarını aramaktadırlar.

Köpeği bir işte kullanmak için almak
Köpeği bekçilik, koruma veya avcılık gibi bir amaç için alan kişiler umdukları performansı köpeklerinde bulamadıkları zaman veya bu amaçlarına yönelik gerekli eğitimi köpeklerine veremedikleri zaman köpeklerinden kurtulmak istemektedirler.

İş veya ev değişikliği
Köpek sahibinin iş değiştirmesi ile köpeğe ayırdığı zamanın azalması veya evini değiştirmesi üzerine yeni yerinin köpek için uygun olmaması veya yeni çevre tarafından istenmemesi.

Aileye yeni bir bebeğin gelmesi
Bazı köpek sahipleri köpekten bebeklerine bir zarar geleceğini veya hastalık geçeceğini düşünmelerinden, aileye yeni bir bebek geldiğinde köpekten kurtulmak istemektedirler. Bazen de eve yeni bir bebeğin gelmesiyle köpek ihmal edilmekte ve bu arada köpeğe karşı davranışların değişmesi ile köpek istenilmeyen davranışlara sahip olmakta, bu da köpeğin evde istenilmemesine sebep olmaktadır.

Çocukların isteği üzerine alınan köpekler
Çocuklarının isteğini kıramayan ana-babaların aldığı sevimli bir yavru köpek ileride aileye yük olmakta, çocuğa sanki bir oyuncakmış gibi alınan bu köpekden, çocuğunda ilgisini azaltması ile kurtulunmaya çalışılması


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !